Wij zijn geen citroenen!

Na bijna één jaar regering Michel I zijn er heel wat asociale maatregelen getroffen, allemaal onder het mom van het bevorderen van de werkgelegenheid en de economie. Om dat te bewerkstelligen heeft de regering een aantal zaken voor ons in peto, hoewel de hoge heren in Brussel beweren dat zij een inspanning van iedereen vragen merken we in de praktijk dat er enkel offers opgelegd worden voor het “klootjesvolk”!

Continue reading

VDA Premie 2013-2014

De premie voor de jaren 2013 en 2014 wordt uitbetaald in november 2015.

BEDRAGEN

 2013 :  25,00 EUR
2014 :  25,00 EUR

Dus : 50,00 EUR in het totaal voor wie recht heeft op beide premies

————————————————————————————————————–

Continue reading

Syndicale premie 2015

Begin november wordt naar jaarlijkse gewoonte de syndicale premie op uitbetaald. De syndicale premie bedraagt dit jaar 120 euro!

Mensen die hun syndicale premie ten laatste op 10 november niet ontvangen hebben nemen best even contact op met een van de ABVV Metaal afgevaardigden of komen langs tijdens onze zituren in het vakbondslokaal op dinsdag en donderdag van 12:30u tot 14:30.

Nieuwe lijn

Door een aantal onvoorziene omstandigheden zal de opbrengst van de nieuwe lijn enige vertraging met zich mee brengen. Onze fractie was dan ook bezorgd voor het financieel verlies op de door de directie vooropgestelde budgeten dat dit met zich zou kunnen meebrengen, vooral dan met het oog op de doelstelling van het financiële resultaat in de cao 90.We uitte onze bezorgdheid dan ook op de ondernemingsraad van juni jongst leden.

Continue reading

7 oktober – Nationale betoging

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van onze rechtse regering organiseren ABVV, ACV en ACLVB in gezamenlijk vakbondsfront een nationale betoging in Brussel. Hiermee willen we tegen het sociale afbraakbeleid van de federale regering reageren.

Continue reading